טופס תשלום חיסון לחתול

*יש להכניס את המספר המזהה של החתול ותעודת הזהות של בעל החתול להמשך

סה"כ לתשלום

בחר את אמצעי התשלום: